DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE

i film, text, ljud och bild

Djupintervjuer

KARAKTÄRSUTVECKLING

 

Om du arbetar med ett projekt där du är i behov att göra en djupdykning i en eller flera karaktärer så kan du kontakta Jessica Nettelbladt för att få hjälp med just detta. 

 

Jessica har i över ett decennium belyst sociala och existentiella frågor i filmer, TV och radio. Bland annat har hon undersökt ämnen som utsatta barn, psykisk sjukdom, hemlöshet och prostitution. Hon har stor erfarenhet av att göra djupintervjuer inom både radio, tv och film - både i egna men också i andra filmskapares och kreatörers projekt.

 

 

Mentorskap & Coaching

KREATIVT MENTORSKAP

 

Känner att du behöver hjälp och stöd i din filmiska process, kanske med att utveckla ditt berättande eller ditt projekt. Då kan du få stöd och coachning av oss på Lejoni Produktion.

 

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med den dokumentära processen, dramaturgiskt berättande, djupintervjuer och klippning. 

 

Tillsammans läggs en plan upp för hur vi kan arbeta bäst tillsammans.

 

Du kan antingen vända dig till Boosthgb eller Film i Skåne för att söka stöd för mentorskap och utveckling. Alternativt bekosta det själv.